ABRAM DE VRIEND VAN GOD

Met mentor • 17 lessen • 30 cursisten

Introductie


Abraham - de vriend van God

De Bijbel is het Boek van God voor de mensen. Veel mensen hebben wel eens van de Bijbel gehoord, maar daar blijft het vaak bij. Sommigen hebben een Bijbel in huis, maar lezen er eigenlijk nooit in. Ze kénnen de Bijbel niet echt. In de praktijk blijkt dat het lezen van de Bijbel niet heel makkelijk is. Het vraagt een gestructureerde aanpak. Deze cursus helpt je bij het lezen en begrijpen van (een deel van) de Bijbel.

Opzet

In deze cursus gaan we op eenvoudige wijze het leven van Abraham door. Elke les begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. We hopen dat je je erin herkent en nieuwsgierig wordt! Vervolgens komen er enkele weet- en denkvragen aan de orde. Zo gaan we vers voor vers (elk genummerd stukje in de Bijbel wordt een ‘vers’ genoemd) door het Bijbelgedeelte heen. Deze vragen helpen je om de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis ervan voor de tijd waarin het werd geschreven, maar ook voor vandaag de dag.

Inhoud

De cursus bestaat uit 17 lessen met de volgende onderwerpen:

 1. Abram geroepen

 2. Abram in een crisis

 3. Abram en familieruzie

 4. Abram helpt zijn familie

 5. Abram met levensvragen (1)

 6. Abram met levensvragen (2)

 7. Abram is ongeduldig

 8. Abram krijgt een andere naam

 9. Abraham krijgt een verbondsteken

 10. Abraham ontvangt bezoek

 11. Abraham bidt

 12. Abrahams neef in gevaar

 13. Abraham en Sara ontvangen een zoon

 14. Abraham wordt beproefd

 15. Abrahams vaderlijke zorg (1)

 16. Abrahams vaderlijke zorg (2)

 17. Abraham sterft

Voorbereiding

Om samen de Bijbel te lezen wordt in deze cursus gebruik gemaakt van de volgende methode:

Stap 1:  Lezen (observeren)

Na het lezen van de intro en het beantwoorden van de openingsvraag, lees je eerst vers voor vers het Bijbelgedeelte. Het gaat hierbij om een eerste kennismaking met de tekst.

Stap 2: Opzoeken en interpreteren

Vervolgens ga je het Bijbelgedeelte bestuderen – er als het ware doorheen kruipen.  Wat staat er? Waar gaat het over? Wat gebeurt er? Dit is een manier om te ontdekken of je het stukje goed begrijpt. Dit noem je ook wel interpreteren. Het gaat dus vooral om lezen/luisteren en ontdekken.

Stap 3:  Overdenken (toepassen)

Tot slot kun je nadenken over de vragen die betrekking hebben op de betekenis van het Bijbelgedeelte voor jou persoonlijk. Vragen als: Wat betekent dit voor mij? Welke boodschap ligt er in met betrekking tot de situatie waarin ik mij bevind? Welke lessen kan ik hieruit trekken? Dit noemen we het toepassen van de tekst.

In dit boekje komen verschillende opdrachten en vragen voor:

 • Bijbelverzen om te lezen

 • Opzoekvragen (waar gaat het over?) en interpretatievragen (begrijp ik wat ik lees?)

 • Vragen voor overdenking / toepassing

Start cursus