Jozef

Met mentor • 20 lessen • 4 cursisten

Jozef

De Bijbel is het Boek van God voor de mensen. Veel mensen hebben wel eens van de Bijbel gehoord, maar daar blijft het vaak bij. Sommigen hebben een Bijbel in huis, maar lezen er eigenlijk nooit in. Ze kénnen de Bijbel niet echt. In de praktijk blijkt dat het lezen van de Bijbel niet heel makkelijk is. Het vraagt een gestructureerde aanpak. Deze cursus helpt je bij het lezen en begrijpen van (een deel van) de Bijbel.

Opzet

In deze cursus gaan we op eenvoudige wijze het leven van Jozef door. Elke les begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. We hopen dat je je erin herkent en nieuwsgierig wordt! Vervolgens komen er enkele weet- en denkvragen aan de orde. Zo gaan we vers voor vers (elk genummerd stukje in de Bijbel wordt een ‘vers’ genoemd) door het Bijbelgedeelte heen. Deze vragen helpen je om de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis ervan voor de tijd waarin het werd geschreven, maar ook voor vandaag de dag. 

Inhoud

De cursus bestaat uit 19 lessen.

Start cursus