OUDE TESTAMENT

Met mentor • 14 lessen • 176 cursisten

OUDE TESTAMENT

Wil je jezelf meer verdiepen in de Bijbel? Wil je meer weten over gebeurtenissen in de Bijbel en de betekenis hiervan? De verdiepingscursus ‘Oude Testament’ helpt jou om hier meer over te weten te komen.

OPZET BIJBELCURSUS

Deze cursus bestaat uit 14 lessen waarin de grote lijn van het Oude Testament wordt doorgenomen. Je komt meer te weten over de schepping van hemel en aarde, de oorsprong van de mens, de geschiedenis van het volk Israël en het uitzien naar de komst van Jezus, Gods Zoon.

DE CURSUS BESTAAT UIT 14 LESSEN MET DE VOLGENDE THEMA’S

1. De schepping
2. Van zonde en genad
3. De zonde en haar gevolgen
4. Abraham en Izak
5. Jakob en Jozef
6. Uit Egypte
7. In de woestijn I
8. In de woestijn II
9. De intocht in Kanaän
10. In het beloofde land
11. Het ongedeelde rijk – drie koningen
12. Het Tienstammenrijk
13. Het Tweestammenrijk
14. Heen en terug

CONTACT
Als cursist krijg je een contactpersoon aangewezen die gedurende de cursus reageert op je antwoorden. Begrijp je iets niet, wil je meer weten of heb je andere vragen? Ook dan kun je bij je contactpersoon terecht.

Start cursus